Digitalizacija kulturne dediščine Primork in Notranjk

O projektu

Zakaj pisma?

Pisma predstavljajo pomemben del kulturne dediščine, ker omogočajo intimen in avtentičen vpogled v razmišljanja posameznika ali posameznice. Pisma lahko vsebujejo številne podatke o različnih ljudeh, zapise, ki razkrivajo poglede na družbena in zgodovinska dogojanja. Razkrivajo nam tudi, kako so avtorji in avtorice pisem živeli, kar so pomembni podatki za zgodovino vsakdanjega življenja. Pisma iz preteklih obdobij lahko razkrijejo izvor naših kulturnih identifikacij, dilem in tudi težav, njihovo raziskovanje pa nam lahko pomaga pri soočanju in premagovanju tistih, s katerimi se soočamo sami.

Kdo sodeluje v projektu?

Vodja projekta: prof. dr. Katja Mihurko Poniž 
Partnerja: Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink in Goriški muzej.
Pedagoške menotorice in mentor: doc. Tina Smrekar (Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici), doc. dr. Aneta Trajanov (Poslovno tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici), prof. dr. Katja Mihurko Poniž (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici), prof. dr. Stane Granda (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici).
Strokovna mentorica in mentor: dr. Megi Rožič (Društvo za ohranjanje kulturne dediščine aleksandrink) in Borut Koloini (Goriški muzej).
Študentke in študenti: Vinka Kovačević, Maja Orel, Lara Vončina (Fakulteta za humanistiko, Univerza v Novi Gorici), Domen Vinko, Anja Paternoster (Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici), Oliver Angelov (Poslovno tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici),Tjaša Moškon (Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani), Lučka Majcenovič, Ina Poteko, Pia Rednak (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani).
Avtorstvo podatkovne zbirke: Oliver Angelov, Katja Mihurko Poniž, Aneta Trajanov.

Objave v medijih:

Na začetku izvajanja projekta, so o projektu poročali:
Dnevnik: Zbirajo pisno zapuščino non in babic, Primorske novice: Zbirajo stara pisma, ki so jih napisale ženske, Radio Slovenija Iz kulturnega sveta, Radio Koper Zbirajo pisma non in babic.
29. junija 2020 ob 18. uri  smo predstavili del rezultatov projekta na javni prireditvi Ljubezen v pismih v Novi Gorici na lokaciji Mostovna. V medijih so bila naslednja poročila:
Primorski dnevnik: Ljubezen v pismih, Televizija Slovenija (oddaja Odmevi): Ljubezen v pismih, Radio Koper: “Pričakovala sem s parnikom, da prejmem kaj od tebe”, Televizija Koper (Primorska kronika) Ljubezen v pismih , MMC portal Aleksandrinke: “Ljubezen v pismih” odslej dostopna na spletu. O projektu smo naredili več objav na socialnem omrežju Facebook, eno izmed njih je delil FB časopisa Dnevnik (13.5.2020).