Digitalizacija kulturne dediščine Primork in Notranjk

V lokalnem okolju, v katerem deluje Univerza v Novi Gorici, se nahaja bogata kulturna dediščina, povezana z zgodovino žensk, ki v veliki meri še ni bila obdelana, raziskana in ovrednotena. Problem, ki ga v projektu razrešujemo, je, kako s sodobnimi pristopi s področja digitalne humanistike obdelati zgodovinske vire, da postanejo dostopni za zainterisano javnost in nadaljne raziskave, kako se jim približati skozi umetniške digitalne prakse in jih posredovati v učnem procesu.

Namen projekta, ki ga financira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživinski sklad Republike Slovenije v okviru programske sheme Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020, je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.